ترامپ فردا نامزدی برای انتخابات ۲۰۲۴ را اعلام می‌کند
ترامپ فردا نامزدی برای انتخابات ۲۰۲۴ را اعلام می‌کند

🔻ترامپ فردا نامزدی برای انتخابات ۲۰۲۴ را اعلام می‌کند 🔹یکی از مشاوران ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد وی قصد دارد روز سه شنبه نامزدی خود برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعلام کند.

🔻ترامپ فردا نامزدی برای انتخابات ۲۰۲۴ را اعلام می‌کند

🔹یکی از مشاوران ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد وی قصد دارد روز سه شنبه نامزدی خود برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعلام کند.