ترجمه ۲۰۰ زبان مختلف توسط هوش مصنوعی مِتا
ترجمه ۲۰۰ زبان مختلف توسط هوش مصنوعی مِتا

ترجمه ۲۰۰ زبان مختلف توسط هوش مصنوعی مِتا 🔹مدل جدید هوش مصنوعی متا می‌تواند ۲۰۰ زبان مختلف از جمله بسیاری از زبان‌های دارای منابع اندک که توسط سیستم‌های ترجمه فعلی پشتیبانی نمی‌شوند را ترجمه کند. 🔹این کار به لطف فعالیت آنچه مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg)، مدیرعامل متا، آن را “یکی از سریع‌ترین ابررایانه‌های جهان” می‌نامد، […]

ترجمه ۲۰۰ زبان مختلف توسط هوش مصنوعی مِتا

🔹مدل جدید هوش مصنوعی متا می‌تواند ۲۰۰ زبان مختلف از جمله بسیاری از زبان‌های دارای منابع اندک که توسط سیستم‌های ترجمه فعلی پشتیبانی نمی‌شوند را ترجمه کند.

🔹این کار به لطف فعالیت آنچه مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg)، مدیرعامل متا، آن را “یکی از سریع‌ترین ابررایانه‌های جهان” می‌نامد، انجام می‌شود.