ترمیم نمرات امتحانات نهایی برای داوطلبان کنکور
ترمیم نمرات امتحانات نهایی برای داوطلبان کنکور

🔻ترمیم نمرات امتحانات نهایی برای داوطلبان کنکور 🔹به متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات دروس نهایی، اجازه داده می‌شود مطابق جدول دروس امتحان نهایی دوره دوم متوسطه صرفاً یک بار برای ایجاد سابقه و یک بار برای ترمیم نمره با پرداخت هزینه در دروس مورد نظر خود ثبت نام و در امتحان مربوط شرکت […]

🔻ترمیم نمرات امتحانات نهایی برای داوطلبان کنکور

🔹به متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات دروس نهایی، اجازه داده می‌شود مطابق جدول دروس امتحان نهایی دوره دوم متوسطه صرفاً یک بار برای ایجاد سابقه و یک بار برای ترمیم نمره با پرداخت هزینه در دروس مورد نظر خود ثبت نام و در امتحان مربوط شرکت کنند.

🔹به متقاضیانی که قبل از ابلاغ این مصوبه از فرصت ترمیم استفاده کرده‌اند، اجازه داده می‌شود یک بار دیگر نمرات امتحانات نهایی دروس مورد نظر خود را ترمیم کنند.