ترند شدن تصویر جنجالی از داور مردان آهنین در فضای مجازی
ترند شدن تصویر جنجالی از داور مردان آهنین در فضای مجازی

ترند شدن تصویر جنجالی از داور مردان آهنین در فضای مجازی عکسی که آیدین خطایی از قهرمانان مردان آهنین، از خود و فرامرز خودنگاه، داور این مسابقات به اشتراک گذاشت، روز گذشته در فضای مجازی دست به دست شد. فرامرز خودنگاه یکی از چهره‌های شناخته شده رقابت مردان آهنین بود که در چند سال پخش […]

ترند شدن تصویر جنجالی از داور مردان آهنین در فضای مجازی

عکسی که آیدین خطایی از قهرمانان مردان آهنین، از خود و فرامرز خودنگاه، داور این مسابقات به اشتراک گذاشت، روز گذشته در فضای مجازی دست به دست شد.

فرامرز خودنگاه یکی از چهره‌های شناخته شده رقابت مردان آهنین بود که در چند سال پخش تلویزیونی آن در کسوت داوری فعالیت داشت.

نخستین دوره مسابقه مردان آهنین سال ۱۳۷۷ و آخرین دوره آن نیز سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

🔹آقای خودنگاه، متولد ۱۳۴۵ است در نخستین دوره مسابقات مردان آهنین۳۲ سال و در آخرین برنامه ۵۲ سال داشت.