ترکیه: آماده همکاری با دولت بشار اسد هستیم
ترکیه: آماده همکاری با دولت بشار اسد هستیم

ترکیه: آماده همکاری با دولت بشار اسد هستیم وزیر خارجه ترکیه:🔹 آنکارا آمادگی دارد برای مقابله با گروه پ ک ک (PKK) و واحدهای حمایت مردمی (YPG) با دمشق همکاری کرده و از آن حمایت کند. 🔹 این حق طبیعی دولت سوریه است که این ساختار تروریستی را از خاک خود بزداید.

ترکیه: آماده همکاری با دولت بشار اسد هستیم

وزیر خارجه ترکیه:🔹 آنکارا آمادگی دارد برای مقابله با گروه پ ک ک (PKK) و واحدهای حمایت مردمی (YPG) با دمشق همکاری کرده و از آن حمایت کند.

🔹 این حق طبیعی دولت سوریه است که این ساختار تروریستی را از خاک خود بزداید.