ترکیه به طور رسمی از ناتو درخواست کمک کرد
ترکیه به طور رسمی از ناتو درخواست کمک کرد

ترکیه به طور رسمی از ناتو درخواست کمک کرد 🔹ترکیه در این درخواست خود خواستار اعزام گروه های امدادرسانی پزشکی، اکیپ های امداد و نجات و سه مجموعه کامل با تجهیزات بیمارستان صحرایی شده است.

ترکیه به طور رسمی از ناتو درخواست کمک کرد

🔹ترکیه در این درخواست خود خواستار اعزام گروه های امدادرسانی پزشکی، اکیپ های امداد و نجات و سه مجموعه کامل با تجهیزات بیمارستان صحرایی شده است.