ترکیه و احتمال دیکتاتوری
ترکیه و احتمال دیکتاتوری

ترکیه و احتمال دیکتاتوری 🔹سرمقاله این هفته مجله اکونومیست با اشاره به انتخابات پیش رو در ترکیه، احتمال داده که رجب طیب اردوغان به خاطر قوی بودن احتمال شکست، انتخاباتی غیر آزاد برگزار کند.

ترکیه و احتمال دیکتاتوری

🔹سرمقاله این هفته مجله اکونومیست با اشاره به انتخابات پیش رو در ترکیه، احتمال داده که رجب طیب اردوغان به خاطر قوی بودن احتمال شکست، انتخاباتی غیر آزاد برگزار کند.