ترک ستیزی در دولت سیزدهم پایان می یابد؟
ترک ستیزی در دولت سیزدهم پایان می یابد؟

🔺ترک ستیزی در دولت سیزدهم پایان می یابد؟ 🔸بر اساس اخبار رسیده قرار است در چند روز آینده رییس جمهور سه وزیر را برای تصدی وزارت خانه های بازرگانی، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن به مجلس معرفی مینماید. 🔸دولت سیزدهم که اکنون به پایان اولین سال خود رسیده است در حالی تشکیل […]

🔺ترک ستیزی در دولت سیزدهم پایان می یابد؟

🔸بر اساس اخبار رسیده قرار است در چند روز آینده رییس جمهور سه وزیر را برای تصدی وزارت خانه های بازرگانی، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن به مجلس معرفی مینماید.

🔸دولت سیزدهم که اکنون به پایان اولین سال خود رسیده است در حالی تشکیل شد که تقریبا برای اولین بار طی چند دولت گذشته توجهی به استفاده از ظرفیت جمعیت عظیم ترک زبان کشور نکر د و در میان تعجب هیچ نماینده ای از ترک زبان ها در میان وزرا و یا معاونین رییس جمهور در ساختمان پاستور و جلسات هیات دولت حضور ندارند.

🔸در حالیکه در میان مردم ترک زبان در کشور و بویژه در خطه آذربایجان مدیران بسیار توانمند و با تجربه ای در عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی،سیاسی و فرهنگی پرورش یافته اند که شایسته حضور در راس وزرات خانه ها یا معاونت های مختلف در قامت هیات دولت را دارا هستند.

🔸گو اینکه تجربه گذشته نیز این امر را ثابت کرده که هرگاه وزارت خانه یا مسولیتی در دولتهای مختلف یا حتی فرماندهی لشگرهای عملیاتی در زمان دفاع مقدس به فرزندان آذربایجان محول شده نتیجه خوب و درخشانی حاصل شده است.

🔸در این میان اکنون در فرصتی تازه که رییس جمهور بدنبال تفکیک وزارت صمت و البته ناکارآمدی وزیر فعلی و استعفا وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی بایستی سه گزینه جدید برای وزارت به مجلس معرفی کند امید است که این نگاه ترک ستیزی در دولت سیزدهم که منشا آن هنوزهم معلوم نیست رخت برببند؛ که البته شنیده ها حاکی است شخص سید ابراهیم رییسی با حضور وزرای ترک زبان توانمند در کابینه موافق هست اما گویا برخی از اطرافیان نزدیک این خط را همچنان دنبال میکنند که ترک زبان ها را از کابینه دور نگه دارند.

🔸علی ایحال انتظار می رود آقای رییسی اینبار با معرفی وزرا ترک زبان و توانمند و سابقه دار علاوه برایجاد همبستگی ملی و مشارکت دادن حداقل نصفی از مردم ایران در دولت؛ در مسیر حل مشکلات مردم گام بزرگی برداشته و با یک تیر دو نشان بزند.