تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت محمد علی اسلامی ندوشن
تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت محمد علی اسلامی ندوشن

تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت محمد علی اسلامی ندوشن 🔹 سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین کشورمان درگذشت استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن را تسلیت گفت.به نام خداوند جان و خرد ▪️درگذشت خسارتبار پژوهشگر فاضل و ایران دوست ، جناب آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن را به همه اصحاب فضل و ادب و […]

تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت محمد علی اسلامی ندوشن

🔹 سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین کشورمان درگذشت استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن را تسلیت گفت.به نام خداوند جان و خرد ▪️درگذشت خسارتبار پژوهشگر فاضل و ایران دوست ، جناب آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن را به همه اصحاب فضل و ادب و فرهنگ و به دوستان و همراهان و شاگردان آن بزرگوار ، به ویژه به بانوی دانشمند و بزرگوار خانم دکتر شیرین بیانی و به فرزندان آن مرحوم صمیمانه تسلیت می‌گویم و شادی روان بلند او و تندرستی و شکیبایی همه بستگان محترم را از پروردگار توانا می خواهم. یاد آن عزیز گرامی باد‌‌!

سیّد محمّد خاتمی