تسنیم: رضا پهلوی وارد اسرائیل شد
تسنیم: رضا پهلوی وارد اسرائیل شد

تسنیم: رضا پهلوی وارد اسرائیل شد خبرگزاری تسنیم نوشت:رضا پهلوی با استقبال «گیلاه گملیئل» وزیر اطلاعات اسرائیل دقایقی قبل وارد سرزمین‌های اشغالی شد کانال ۱۱ اسرائیل دیروز با اعلام خبر سفر پهلوی اعلام کرد وی در روز یادبود  هولوکاست به سرزمین‌های اشغالی خواهد رفت.                       

تسنیم: رضا پهلوی وارد اسرائیل شد

خبرگزاری تسنیم نوشت:رضا پهلوی با استقبال «گیلاه گملیئل» وزیر اطلاعات اسرائیل دقایقی قبل وارد سرزمین‌های اشغالی شد

کانال ۱۱ اسرائیل دیروز با اعلام خبر سفر پهلوی اعلام کرد وی در روز یادبود  هولوکاست به سرزمین‌های اشغالی خواهد رفت.