تشکر بایدن از سلطان عمان و امیر قطر بابت تسهیل توافق تبادل زندانی با ایران
تشکر بایدن از سلطان عمان و امیر قطر بابت تسهیل توافق تبادل زندانی با ایران

تشکر بایدن از سلطان عمان و امیر قطر بابت تسهیل توافق تبادل زندانی با ایران رئیس‌جمهور آمریکا از سلطان عمان و امیر قطر بابت کمک به آزاد شدن پنج فرد بازداشت‌شده در ایران به عنوان بخشی از توافق مبادله زندانی میان تهران و واشنگتن تشکر کرد.

تشکر بایدن از سلطان عمان و امیر قطر بابت تسهیل توافق تبادل زندانی با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا از سلطان عمان و امیر قطر بابت کمک به آزاد شدن پنج فرد بازداشت‌شده در ایران به عنوان بخشی از توافق مبادله زندانی میان تهران و واشنگتن تشکر کرد.