تشکیل رژیم صهیونیستی با ظلم و سواستفاده از آرمان‌های یهودیان همراه بوده است
تشکیل رژیم صهیونیستی با ظلم و سواستفاده از آرمان‌های یهودیان همراه بوده است

رهبر دینی کلیمیان ایران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: یهودیان با اصل تشکیل این رژیم با ظلم و ستم و همچنین سواستفاده از آرمان‌های دینی یهود تشکیل شده، مخالف هستند. به گزارش تایسیزنیوز، یونس حمامی لاله زار، رهبر دینی کلیمیان ایران با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونسیتی در غزه گفت: از ابتدای […]

رهبر دینی کلیمیان ایران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: یهودیان با اصل تشکیل این رژیم با ظلم و ستم و همچنین سواستفاده از آرمان‌های دینی یهود تشکیل شده، مخالف هستند.

به گزارش تایسیزنیوز، یونس حمامی لاله زار، رهبر دینی کلیمیان ایران با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونسیتی در غزه گفت: از ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی این رژیم همواره با سوءاستفاده از آرمان‌های دین یهود به دنبال پیشبرد اهداف نامشروع خود بوده است.

وی افزود: عملکرد رژیم صهیونیستی به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست و یهودیان دین‌دار با اصل تشکیل این رژیم که با ظلم و ستم و همچنین سوءاستفاده از آرمان‌های دینی یهود تشکیل شده، مخالف هستند.

رهبر دینی کلیمیان ایران با اشاره به عملیات طوفان‌الاقصی اظهار داشت: اجرای عملیات طوفان الاقصی توسط مقاومت فلسطین در پاسخ به ظلم و ستم چندین ساله رژیم صهیونیستی انجام شد و مردم فلسطین در واکنش به ظلم و ستم رژیم صهیونیستی دست به این عملیات زدند.

حمامی لاله زار خاطرنشان کرد: متأسفانه رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن غیرنظامیان و به‌ویژه زنان و کودکان دست به جنایت بزرگ در غزه زد که مایه تاسف و تاثر است.

وی افزود: کشتار زنان و کودکان در هیچ دین و آیینی مورد تأیید نیست و همه با آن شدیدا مخالف هستند و ما نیز در توقف هرچه سریع‌تر ظلم و ستم علیه مردم این سرزمین تأکید داریم.