تشکیل پرونده قضایی علیه آمریکا درباره اغتشاشات
تشکیل پرونده قضایی علیه آمریکا درباره اغتشاشات

🔻تشکیل پرونده قضایی علیه آمریکا درباره اغتشاشات دبیر ستاد حقوق بشر:به‌دلیل دخالت و نقش مستقیم آمریکا در اغتشاشات اخیر، مقرر شد پرونده‌ای حقوقی برای تعیین خسارات تشکیل و رای لازم علیه این کشور صادر شود. 🔹ایران‌ اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی و عوامل آن در هدایت و تحریک به اغتشاش، تخریب اموال و تجهیزات عمومی و […]

🔻تشکیل پرونده قضایی علیه آمریکا درباره اغتشاشات

دبیر ستاد حقوق بشر:به‌دلیل دخالت و نقش مستقیم آمریکا در اغتشاشات اخیر، مقرر شد پرونده‌ای حقوقی برای تعیین خسارات تشکیل و رای لازم علیه این کشور صادر شود.

🔹ایران‌ اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی و عوامل آن در هدایت و تحریک به اغتشاش، تخریب اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی، اقدامات تروریستی و ارائه آموزش‌های چگونگی ایجاد درگیری و ساخت وسائل مربوطه باید به فهرست گروه‌ها و افراد تروریستی اضافه شوند.

🔹نقش کشورهای میزبان و حامی این شبکه‌ها یعنی انگلیس و عربستان‌سعودی نیز از سوی دستگاه‌های ذیربط حاکمیت مغفول نخواهد ماند.