تصادف دو دستگاه خودرو آردی و سمند واقع در جاده مرند جلفا روبروی نیروگاه برق
تصادف دو دستگاه خودرو آردی و سمند واقع در جاده مرند جلفا روبروی نیروگاه برق

🔺تصادف دو دستگاه خودرو آردی و سمند واقع در جاده مرند جلفا روبروی نیروگاه برق 🔹حوالی ساعت ۲۲ شب شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، دو دستگاه خودرو آردی و سمند واقع در جاده مرند جلفا روبروی نیروگاه برق باهم برخورد کرده و با حضور آتش نشانان از احتمال آتش گرفتن جلوگیری و ایمن سازی و مسدوم […]

🔺تصادف دو دستگاه خودرو آردی و سمند واقع در جاده مرند جلفا روبروی نیروگاه برق

🔹حوالی ساعت ۲۲ شب شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، دو دستگاه خودرو آردی و سمند واقع در جاده مرند جلفا روبروی نیروگاه برق باهم برخورد کرده و با حضور آتش نشانان از احتمال آتش گرفتن جلوگیری و ایمن سازی و مسدوم را رهاسازی کردند.

🔹پس از گزارش وقوع این حادثه از سوی شهروندان به سامانه ۱۲۵، آتش نشانان به محل حادثه اعزام و ایمن سازی کامل خودرو را انجام داده و مسدوم را رهاسازی کردند و از احتمال آتش گرفتن خودرو پیشگیری کردند.

🔹گفتنی است، با حضور بموقع آتش نشانی به طور کامل ایمن سازی شد.