تصادف رانندگی آن هیش؛ «انتظار نمی‌رود بازیگر آمریکایی زنده بماند»
تصادف رانندگی آن هیش؛ «انتظار نمی‌رود بازیگر آمریکایی زنده بماند»

تصادف رانندگی آن هیش؛ «انتظار نمی‌رود بازیگر آمریکایی زنده بماند» 🔹به گفته خانواده آن هیش، انتظار نمی‌رود این بازیگر آمریکایی زنده بماند. خانواده او گفتند که خانم هیش دچار آسیب مغزی شدید شده و در حال حاضر در کماست. اوایل این هفته اتومبیل او در یک تصادف آتش گرفت و خود او دچار سوختگی شد […]

تصادف رانندگی آن هیش؛ «انتظار نمی‌رود بازیگر آمریکایی زنده بماند»

🔹به گفته خانواده آن هیش، انتظار نمی‌رود این بازیگر آمریکایی زنده بماند.

خانواده او گفتند که خانم هیش دچار آسیب مغزی شدید شده و در حال حاضر در کماست. اوایل این هفته اتومبیل او در یک تصادف آتش گرفت و خود او دچار سوختگی شد و به بیمارستان منتقل شد.‌‌