تصمیم مهم کی‌روش درباره ستاره بوندس‌لیگایی تیم ملی
تصمیم مهم کی‌روش درباره ستاره بوندس‌لیگایی تیم ملی

تصمیم مهم کی‌روش درباره ستاره بوندس‌لیگایی تیم ملی 🔹 سردار آزمون که در بازی با پورتو و به هنگام گرم کردن متوجه سوزش در ناحیه کشاله شده است با مصدومیت پارگی فیبر عضلانی روبرو شده است و بین ۶ تا ۸ هفته دور از میادین خواهد بود. این خبر به طور رسمی از سوی باشگاه […]

تصمیم مهم کی‌روش درباره ستاره بوندس‌لیگایی تیم ملی

🔹 سردار آزمون که در بازی با پورتو و به هنگام گرم کردن متوجه سوزش در ناحیه کشاله شده است با مصدومیت پارگی فیبر عضلانی روبرو شده است و بین ۶ تا ۸ هفته دور از میادین خواهد بود. این خبر به طور رسمی از سوی باشگاه بایرلورکوزن اعلام شده است.

🔹با این حال کارلوس کی‌روش برای روحیه دادن به سردار آزمون اعلام کرده جای او در لیست تیم ملی محفوظ است و می‌تواند با خیال آسوده برای رهایی از بند مصدومیت برنامه‌ریزی کند.