تصویب بسته کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اروپا به اوکراین
تصویب بسته کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اروپا به اوکراین

🔻تصویب بسته کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اروپا به اوکراین 🔹شورای اروپا امروز دوشنبه بسته کمک نظامی جدید به اوکراین را به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو تصویب کرد که ارزش کمک‌های اروپا به کی یف را از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه به ۳.۱ میلیارد یورو رساند.

🔻تصویب بسته کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اروپا به اوکراین

🔹شورای اروپا امروز دوشنبه بسته کمک نظامی جدید به اوکراین را به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو تصویب کرد که ارزش کمک‌های اروپا به کی یف را از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه به ۳.۱ میلیارد یورو رساند.