تصویری از بازیگر نقش طیب حاج رضایی
تصویری از بازیگر نقش طیب حاج رضایی

تصویری از بازیگر نقش طیب نخستین تصویر از شخصیت «طیب حاج‌رضایی» که مسعود شریف در فیلم سینمایی «صبح اعدام» ایفاگر نقش او است، رونمایی شد این فیلم با روایتی از قیام ١۵ خرداد سال ۱۳۴۲ به کارگردانی بهروز افخمی توسط سازمان سینمایی سوره و بنیاد فارابی در حال تولید است تلگرام :

تصویری از بازیگر نقش طیب

نخستین تصویر از شخصیت «طیب حاج‌رضایی» که مسعود شریف در فیلم سینمایی «صبح اعدام» ایفاگر نقش او است، رونمایی شد

این فیلم با روایتی از قیام ١۵ خرداد سال ۱۳۴۲ به کارگردانی بهروز افخمی توسط سازمان سینمایی سوره و بنیاد فارابی در حال تولید است

تلگرام :