تصویری از درگیری محمود فکری (سرمربی سایپا) با مربی استقلال خوزستان در لیگ دسته یک
تصویری از درگیری محمود فکری (سرمربی سایپا) با مربی استقلال خوزستان در لیگ دسته یک

📷 تصویری از درگیری محمود فکری (سرمربی سایپا) با مربی استقلال خوزستان در لیگ دسته یک

📷 تصویری از درگیری محمود فکری (سرمربی سایپا) با مربی استقلال خوزستان در لیگ دسته یک