تصویری زیبا از جاده میان‌گذر دریاچه ارومیه
تصویری زیبا از جاده میان‌گذر دریاچه ارومیه

تصویری زیبا از جاده میان‌گذر دریاچه ارومیه عکاس: سهند خدامرادی

تصویری زیبا از جاده میان‌گذر دریاچه ارومیه

عکاس: سهند خدامرادی