تصویر ماهواره‌ای ناسا از وضعیت دریاچه وان و ارومیه!
تصویر ماهواره‌ای ناسا از وضعیت دریاچه وان و ارومیه!

تصویر ماهواره‌ای ناسا از وضعیت دریاچه وان و ارومیه! تصویر ماهواره‌ای از وضعیت دریاچه ارومیه در کنار دریاچه وان منتشر شده است. به گزارش عصرتبریز، در این تصویر که ماهواره ناسا منتشر کرده است وضعیت پر آب بودن دریاچه وان در ترکیه و کم آب بودن دریاچه ارومیه در ایران کاملاً مشخص است.

تصویر ماهواره‌ای ناسا از وضعیت دریاچه وان و ارومیه!

تصویر ماهواره‌ای از وضعیت دریاچه ارومیه در کنار دریاچه وان منتشر شده است.

به گزارش عصرتبریز، در این تصویر که ماهواره ناسا منتشر کرده است وضعیت پر آب بودن دریاچه وان در ترکیه و کم آب بودن دریاچه ارومیه در ایران کاملاً مشخص است.