تظاهرات در چین در اعتراض به تعطیلی دانشگاه‌ها
تظاهرات در چین در اعتراض به تعطیلی دانشگاه‌ها

تظاهرات در چین در اعتراض به تعطیلی دانشگاه‌ها 🔹دانشجویان دانشگاه فناوری نانکینگ (شرق چین) امروز در اعتراض به تعطیل شدن دانشگاه‌‎ها در چارچوب محدودیت کرونایی تظاهرات کردند. 🔹بسیاری از دانشگاه‌های چین به تازگی براساس سیاست‌های بهداشتی دولت تعطیل شده‌اند.

تظاهرات در چین در اعتراض به تعطیلی دانشگاه‌ها

🔹دانشجویان دانشگاه فناوری نانکینگ (شرق چین) امروز در اعتراض به تعطیل شدن دانشگاه‌‎ها در چارچوب محدودیت کرونایی تظاهرات کردند.

🔹بسیاری از دانشگاه‌های چین به تازگی براساس سیاست‌های بهداشتی دولت تعطیل شده‌اند.