تعدادی مدیر «بی‌انگیزه» برکنار شدند
تعدادی مدیر «بی‌انگیزه» برکنار شدند

معاون رئیس‌جمهور: تعدادی مدیر «بی‌انگیزه» برکنار شدند اخیراً رئیس‌جمهور به حاشیه راندن مدیران بی‌انگیزه و خسته را سیاست قطعی دولت عنوان کرد و معاون اجرایی خود را مکلف کرد، موضوع جذب نیروهای صاحب صلاحیت علمی و مدیریتی فاقد سوابق اجرایی را با رئیس سازمان اداری استخدامی بررسی و نتیجه آن را اطلاع‌رسانی کند. به گزارش […]

معاون رئیس‌جمهور:

تعدادی مدیر «بی‌انگیزه» برکنار شدند

تعدادی مدیر «بی‌انگیزه» برکنار شدند

اخیراً رئیس‌جمهور به حاشیه راندن مدیران بی‌انگیزه و خسته را سیاست قطعی دولت عنوان کرد و معاون اجرایی خود را مکلف کرد، موضوع جذب نیروهای صاحب صلاحیت علمی و مدیریتی فاقد سوابق اجرایی را با رئیس سازمان اداری استخدامی بررسی و نتیجه آن را اطلاع‌رسانی کند.

به گزارش تایسیز نیوز، میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در پاسخ به شفقنا درباره اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده، گفت: در حال حاضر کانون ارزیابی مدیران در بخش خصوصی، دولتی و همچنین کانون‌هایی که دستگاه‌های اجرایی دارند، فعال شده است.

وی ادامه داد: در کانون ارزیابی، سطح تمامی مدیران تا مدیرکل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و دستگاه‌ها را مکلف کردیم تا نسبت به ادامه همکاری با کسانی که نمره کمی در حوزه صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و انگیزه کسب می‌کنند، بازنگری داشته باشند.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: در حال حاضر چرخه ارزیابی مدیران در سطوح مختلف آغاز شده و برخی از تغییرات مدیران در سفرهای استانی رئیس‌جمهور‌، حاصل همین ارزیابی است.

آقای لطیفی اعلام کرد: در راستای ارزیابی‌های صورت گرفته، تاکنون تعدادی از مدیران برکنار شدند و این روند براساس نتایج ارزیابی‌ها ادامه خواهد داشت.