تعداد مصدومان مسمومیت در اردبیل به  ۷۰ نفر رسید
تعداد مصدومان مسمومیت در اردبیل به  ۷۰ نفر رسید

🔻تعداد مصدومان مسمومیت در اردبیل به  ۷۰ نفر رسید فرماندار شهرستان اردبیل:حادثه استنشاق گاز مونو اکسید کربن دبیرستان دخترانه فرزانگان اردبیل حدود ۷۰ مصدوم مراجعه شده به بیمارستان در پی داشت.

🔻تعداد مصدومان مسمومیت در اردبیل به  ۷۰ نفر رسید

فرماندار شهرستان اردبیل:حادثه استنشاق گاز مونو اکسید کربن دبیرستان دخترانه فرزانگان اردبیل حدود ۷۰ مصدوم مراجعه شده به بیمارستان در پی داشت.