تعطیلی تمام مدارس تهران روز دوشنبه
تعطیلی تمام مدارس تهران روز دوشنبه

تعطیلی تمام مدارس تهران روز دوشنبه 🔹آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد با توجه به شرایط جوی و بارش برف و همچنین تشدید برودت هوا و لغزندگی معابر؛ فردا ۲۶ دیماه، آموزش در تمام مدارس مناطق ۱۹ گانه پایتخت به صورت غیر حضوری است.

تعطیلی تمام مدارس تهران روز دوشنبه

🔹آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد با توجه به شرایط جوی و بارش برف و همچنین تشدید برودت هوا و لغزندگی معابر؛ فردا ۲۶ دیماه، آموزش در تمام مدارس مناطق ۱۹ گانه پایتخت به صورت غیر حضوری است.