تعطیلی تمام مدارس مشهد تا ۵ مهر ماه
تعطیلی تمام مدارس مشهد تا ۵ مهر ماه

تعطیلی تمام مدارس مشهد تا ۵ مهر ماه 🔹سرانجام پس از اظهارات ضد و نقیض در رابطه با تعطیلی مدارس مشهد در فاصله یک روز مانده به بازگشایی مدارس،  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از تعطیلی تمام مدارس مشهد تا پنجم مهر ماه خبر داد.

تعطیلی تمام مدارس مشهد تا ۵ مهر ماه

🔹سرانجام پس از اظهارات ضد و نقیض در رابطه با تعطیلی مدارس مشهد در فاصله یک روز مانده به بازگشایی مدارس،  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از تعطیلی تمام مدارس مشهد تا پنجم مهر ماه خبر داد.