تعطیلی نانوایی‌ها در فرانسه به دلیل کمبود گاز
تعطیلی نانوایی‌ها در فرانسه به دلیل کمبود گاز

🔻تعطیلی نانوایی‌ها در فرانسه به دلیل کمبود گاز 🔹بسیاری از قنادی‌ها و نانوایی‌های فرانسوی به دلیل کمبود و گرانی گاز شروع به تعطیلی کردند. 🔹روی تابلو این مغازه‌ها نوشته شده است: گاز نداریم، نان نداریم.

🔻تعطیلی نانوایی‌ها در فرانسه به دلیل کمبود گاز

🔹بسیاری از قنادی‌ها و نانوایی‌های فرانسوی به دلیل کمبود و گرانی گاز شروع به تعطیلی کردند.

🔹روی تابلو این مغازه‌ها نوشته شده است: گاز نداریم، نان نداریم.