تعطیلی کلیه واحدهای دانشگاه آزاد/ امتحانات لغو شد
تعطیلی کلیه واحدهای دانشگاه آزاد/ امتحانات لغو شد

💢 تعطیلی کلیه واحدهای دانشگاه آزاد/ امتحانات لغو شد ▫️کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در روز شنبه ٢۴ دی‌ماه تعطیل می‌باشد. ▫️تمامی امتحانات پایان ترم صرفا روز شنبه ٢۴ دی‌ماه واحدها، مراکز و دانشکده های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌شرقی لغو و به روز دیگر موکول می‌شود که متعاقبا زمان جدید اعلام […]

💢 تعطیلی کلیه واحدهای دانشگاه آزاد/ امتحانات لغو شد

▫️کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در روز شنبه ٢۴ دی‌ماه تعطیل می‌باشد.

▫️تمامی امتحانات پایان ترم صرفا روز شنبه ٢۴ دی‌ماه واحدها، مراکز و دانشکده های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌شرقی لغو و به روز دیگر موکول می‌شود که متعاقبا زمان جدید اعلام خواهد شد.