تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی تا ۲ ماه آینده
تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی تا ۲ ماه آینده

🔻تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی تا ۲ ماه آینده وزارت اقتصاد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی سازمان امور مالیاتی درحال پیگیری است و گام نخست اجرای این قانون در دست داشتن اطلاعات دقیق است که در همکاری با وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل است که تا ۲ ماه آینده […]

🔻تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی تا ۲ ماه آینده

وزارت اقتصاد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی سازمان امور مالیاتی درحال پیگیری است و گام نخست اجرای این قانون در دست داشتن اطلاعات دقیق است که در همکاری با وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل است که تا ۲ ماه آینده این مالیات‌ها مشخص و برگه تشخیص صادر می‌شود.