تعیین عوارض شناور برای واردات خودرو یعنی سجده در برابر پراید
تعیین عوارض شناور برای واردات خودرو یعنی سجده در برابر پراید

تعیین عوارض شناور برای واردات خودرو یعنی سجده در برابر پراید عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:اگر بنا باشد با تعیین عوارض شناور برای خودروهای وارداتی، نرخ عوارض را بالا ببریم و خودروی ۳۰۰ میلیونی را ۷۰۰ میلیون به مردم بفروشیم قطعا باید برگردیم و به پراید سجده کنیم. 🔹نمی توانیم به مردم بگوییم حق […]

تعیین عوارض شناور برای واردات خودرو یعنی سجده در برابر پراید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:اگر بنا باشد با تعیین عوارض شناور برای خودروهای وارداتی، نرخ عوارض را بالا ببریم و خودروی ۳۰۰ میلیونی را ۷۰۰ میلیون به مردم بفروشیم قطعا باید برگردیم و به پراید سجده کنیم.

🔹نمی توانیم به مردم بگوییم حق ندارید خودروی خوب و با کیفیت سوار شوید، مردم اختیار دارند انتخاب کنند و ما باید این قدرت انتخاب را به مردم بدهیم.