تغییرات جدید در هرم قدرت عربستان/ جای پای پسران سلمان محکم‌تر شد
تغییرات جدید در هرم قدرت عربستان/ جای پای پسران سلمان محکم‌تر شد

تغییرات جدید در هرم قدرت عربستان/ جای پای پسران سلمان محکم‌تر شد 🔹پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن‌ سلمان، فرزند خود و ولیعهد این کشور را به ریاست شورای وزیران این کشور منصوب کرد. 🔹براساس فرمان سلمان بن عبدالعزیز همچنین خالد بن سلمان، فرزند دیگر او و برادر محمد بن سلمان به عنوان وزیر […]

تغییرات جدید در هرم قدرت عربستان/ جای پای پسران سلمان محکم‌تر شد

🔹پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن‌ سلمان، فرزند خود و ولیعهد این کشور را به ریاست شورای وزیران این کشور منصوب کرد.

🔹براساس فرمان سلمان بن عبدالعزیز همچنین خالد بن سلمان، فرزند دیگر او و برادر محمد بن سلمان به عنوان وزیر دفاع منصوب شده است.