تغییر احتمالی عاملی از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی
تغییر احتمالی عاملی از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی

تغییر احتمالی عاملی از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی / خسروپناه یکی از گزینه‌هاست با اتمام حکم ۴ ساله دبیری سید سعیدرضا عاملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بزودی وی جای خود را به فرد دیگری خواهد داد. 🔹آقای عاملی ۱۲ دی ماه سال ۹۷ با حکم «روحانی» رئیس جمهور وقت، به عنوان دبیر شورای […]

تغییر احتمالی عاملی از دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی / خسروپناه یکی از گزینه‌هاست

با اتمام حکم ۴ ساله دبیری سید سعیدرضا عاملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بزودی وی جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.

🔹آقای عاملی ۱۲ دی ماه سال ۹۷ با حکم «روحانی» رئیس جمهور وقت، به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده است.

🔹بنا بر اخبار رسیده «عبدالحسین خسروپناه» استاد فلسفه و رئیس سابق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از گزینه‌های دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی است.