تغییر ساعت کارخانم‌های کارمند و عضو هیأت علمی در ازای هر فرزند
تغییر ساعت کارخانم‌های کارمند و عضو هیأت علمی در ازای هر فرزند

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با اینکه دانشگاهیان برای حمایت از قانون حمایت از جوانی جمعیت چه اقداماتی باید انجام دهند،گفت: راه‌های بسیاری برای انجام تکالیف واگذار شده قانون حمایت از جوانی جمعیت به روسای دانشگاه‌ها و آموزش عالی وجود دارد و می‌توان چندین کار در این زمینه انجام داد. به […]

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با اینکه دانشگاهیان برای حمایت از قانون حمایت از جوانی جمعیت چه اقداماتی باید انجام دهند،گفت: راه‌های بسیاری برای انجام تکالیف واگذار شده قانون حمایت از جوانی جمعیت به روسای دانشگاه‌ها و آموزش عالی وجود دارد و می‌توان چندین کار در این زمینه انجام داد.

به گزارش تایسیزنیوز، وی ادامه داد: یکی از راه‌ها این است که رشته‌های مرتبط با خانواده و جمعیت را در دانشگاه‌ها تاسیس کنیم و رشته‌، دانشکده‌های مرتبط را ایجاد کنیم. تاسیس خوابگاه‌های متاهلی، حمایت از خانم‌هایی که در آموزش عالی چه به عنوان کارمند و چه به عنوان عضو هیأت علمی مشغول به کار هستند نیز راهکار دیگری است.

زلفی گل خاطر نشان کرد: در ساعت کاری خانم‌ها و اساتید برای ارتقای هیأت علمی و تبدیل وضعیت، امتیاز و مدت زمانی که برای آنها حساب می‌شود به ازای هر فرزند که به دنیا می‌آورند، متفاوت است، در قانون حمایت از جوانی و جمعیت این موضوع مشخص شده و باید انجام داده شود.