تفاوت فاحش تیم کی‌روش با ۴ سال پیش
تفاوت فاحش تیم کی‌روش با ۴ سال پیش

تفاوت فاحش تیم کی‌روش با ۴ سال پیش 🔹 تیم ملی در بازی با اروگوئه موقعیت‌های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کرد و در نهایت با استفاده از یکی از موقعیت‌ها به گل رسید. 🔹در زمان‌هایی از بازی دیدیم که تیم ملی تاکتیک پرسینگ را به منطقه یک سوم تهاجمی برد که این‌ها نشان […]

تفاوت فاحش تیم کی‌روش با ۴ سال پیش

🔹 تیم ملی در بازی با اروگوئه موقعیت‌های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کرد و در نهایت با استفاده از یکی از موقعیت‌ها به گل رسید.

🔹در زمان‌هایی از بازی دیدیم که تیم ملی تاکتیک پرسینگ را به منطقه یک سوم تهاجمی برد که این‌ها نشان می دهد کارلوس کی روش در تیم ملی یک گام جلوتر رفته است و دیگر نمی خواهد تاکتیک دفاع و ضد حمله را به نمایش بگذارد.

🔹نه اینکه تیم ملی در بازی با اروگوئه دفاع نکرد بلکه دفاع را جلوتر برد و از همه مهم‌تر سعی می کرد که با گردش توپ در خطوط مختلف زمین زمان مالیکت را افزایش دهد که این هم نوعی دفاع کردن است.

🔹زمانی که شما توپ را در اختیار دارید حریف قادر به حمله نیست و این نوعی حفاظت از دروازه خودی است.