تقسیم عادلانه فقر و نداشته ها، هنر نیست.
تقسیم عادلانه فقر و نداشته ها، هنر نیست.

امام جمعه زنجان:🔹جامعه محروم وقتی که طعم شیرین خدمت را بچشد، به خدا، پیغمبر و مسئولان خوش‌بین می شود.🔹تقسیم عادلانه فقر و نداشته ها، هنر نیست. 🔹 اگر ما شب و روز نماز و قرآن بخوانیم اما از روستایی که آب ندارد غافل شویم کار خاصی نکرده ایم.

امام جمعه زنجان:🔹جامعه محروم وقتی که طعم شیرین خدمت را بچشد، به خدا، پیغمبر و مسئولان خوش‌بین می شود.🔹تقسیم عادلانه فقر و نداشته ها، هنر نیست.

🔹 اگر ما شب و روز نماز و قرآن بخوانیم اما از روستایی که آب ندارد غافل شویم کار خاصی نکرده ایم.