تلاش آمريكا براى حذف فيلترينگ از اينترنت ايران
تلاش آمريكا براى حذف فيلترينگ از اينترنت ايران

تلاش آمريكا براى حذف فيلترينگ از اينترنت ايران وندى شرمن قائم مقام وزیر امورخارجه آمریکا گفت: من با شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده  گفت وگو کردم و از آنها خواستم از مجوز عمومی موسوم به دی -دو برای ارائه خدمات و ابزارهای ارتباطی اضافی به مردم ایران استفاده کنند. 🔹شرمن ادامه آنچه را كه “سرکوب […]

۹

تلاش آمريكا براى حذف فيلترينگ از اينترنت ايران

وندى شرمن قائم مقام وزیر امورخارجه آمریکا گفت: من با شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده  گفت وگو کردم و از آنها خواستم از مجوز عمومی موسوم به دی -دو برای ارائه خدمات و ابزارهای ارتباطی اضافی به مردم ایران استفاده کنند.

🔹شرمن ادامه آنچه را كه “سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت آميز” ناميد را “توهین به حقوق بشر” دانست.