تلویزیون درپی جایگزین مهران مدیری است؟
تلویزیون درپی جایگزین مهران مدیری است؟

تلویزیون درپی جایگزین مهران مدیری است؟ 🔹در پی حاشیه‌های پیش‌آمده برای «دورهمی» و تصمیم نهایی شبکه مبنی بر قرار ندادن این مسابقه در جدول پخش، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انتخاب مجری‌های جدید شکل گرفت و از برخی بازیگران هم نام برده شد که البته تاکنون هیچ‌کدام به تایید سازندگان نرسیده است.

تلویزیون درپی جایگزین مهران مدیری است؟

🔹در پی حاشیه‌های پیش‌آمده برای «دورهمی» و تصمیم نهایی شبکه مبنی بر قرار ندادن این مسابقه در جدول پخش، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انتخاب مجری‌های جدید شکل گرفت و از برخی بازیگران هم نام برده شد که البته تاکنون هیچ‌کدام به تایید سازندگان نرسیده است.