تماس تلفنی رئیسی با رئیس‌جمهور لهستان
تماس تلفنی رئیسی با رئیس‌جمهور لهستان

🔻تماس تلفنی رئیسی با رئیس‌جمهور لهستان معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور:در حالی‌که اروپا با حمایت از اغتشاش در ایران ژست می‌گیرد، امروز آقای دودا، رئیس‌‌جمهور لهستان با رئیسی تماس گرفت تا درباره تقویت روابط دوجانبه و پایان جنگ در اروپا مذاکره کند. 🔹رئیس‌جمهور به دودا اطمینان داد که ایران همه ظرفیت خود را برای پایان جنگ […]

🔻تماس تلفنی رئیسی با رئیس‌جمهور لهستان

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور:در حالی‌که اروپا با حمایت از اغتشاش در ایران ژست می‌گیرد، امروز آقای دودا، رئیس‌‌جمهور لهستان با رئیسی تماس گرفت تا درباره تقویت روابط دوجانبه و پایان جنگ در اروپا مذاکره کند.

🔹رئیس‌جمهور به دودا اطمینان داد که ایران همه ظرفیت خود را برای پایان جنگ به‌کار می‌بندد.