تنش‌ بین لهستان و بلاروس بالا گرفت
تنش‌ بین لهستان و بلاروس بالا گرفت

🔻تنش‌ بین لهستان و بلاروس بالا گرفت 🔹دولت لهستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست کشور بلاروس را ترک کنند. در این بیانیه آورده شده است که شهروندان لهستانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید کشور بلاروس را ترک کنند چون روابط بین دو کشور به خاطر جنگ اوکراین متشنج شده است.

🔻تنش‌ بین لهستان و بلاروس بالا گرفت

🔹دولت لهستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست کشور بلاروس را ترک کنند. در این بیانیه آورده شده است که شهروندان لهستانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید کشور بلاروس را ترک کنند چون روابط بین دو کشور به خاطر جنگ اوکراین متشنج شده است.