تنش میان چین و تایوان عرضه آیفون ١۴ را به تعویق می اندازد
تنش میان چین و تایوان عرضه آیفون ١۴ را به تعویق می اندازد

تنش میان چین و تایوان عرضه آیفون ١۴ را به تعویق می اندازد 🔹در حالی که شرکت اپل خود را برای رونمایی از سری آیفون ۱۴ آماده می‌کند، چین و تایوان دوران پرتنش در روابط خود را پشت سر می‌گذارند. به گفته یکی از افشاگران اپل، سری آیفون ١۴ این شرکت به‌صورت همزمان در چین […]

تنش میان چین و تایوان عرضه آیفون ١۴ را به تعویق می اندازد

🔹در حالی که شرکت اپل خود را برای رونمایی از سری آیفون ۱۴ آماده می‌کند، چین و تایوان دوران پرتنش در روابط خود را پشت سر می‌گذارند. به گفته یکی از افشاگران اپل، سری آیفون ١۴ این شرکت به‌صورت همزمان در چین و هند تولید خواهد شد.