تنها مفر خروج از دام هاي محدودكننده، فعاليت دانش بنياني است
تنها مفر خروج از دام هاي محدودكننده، فعاليت دانش بنياني است

تنها مفر خروج از دام هاي محدودكننده، فعاليت دانش بنياني است رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي گفت: تنها مفر خروج از محدوديت هاي كسل كننده و عبور از دام هاي تحريمي فعاليت هاي دانش بنياني است. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان‌شرقي، محمد فرشكاران در ديدار رئيس دانشگاه […]

تنها مفر خروج از دام هاي محدودكننده، فعاليت دانش بنياني است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي گفت: تنها مفر خروج از محدوديت هاي كسل كننده و عبور از دام هاي تحريمي فعاليت هاي دانش بنياني است.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان‌شرقي، محمد فرشكاران در ديدار رئيس دانشگاه صنعتي سهند تبريز اظهار كرد: استان فرهيخته ما از جامعه علمي، دانشگاهي و فرهنگي پيشروي برخوردار است و با توجه به اين پتانسيل ها بايستي در جايگاهي بهتر از اين مي بود.

وي افزود: در ۲۰ سال گذشته وقفه هاي خاصي در GDP استان رخ داده؛ اهداف اساسي فداي خواسته هاي كوچك و روندها نزولي شده است؛ در مراكز دانشگاهي و غيردانشگاهي هم شاخص ها چندان مطلوب نيست.

فرشكاران ابراز داشت: در اين شرايط تنها مفر خروج از محدوديت هاي كسل كننده و عبور از دام هاي تحريمي، مديريتي و اعتباري فعاليت هاي دانش بنياني و دانشگاه بهترين محفل براي توسعه اين فعاليت ها است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي يادآور شد: ما درگير يك جنگ اقتصادي تمام عيار هستيم و از جامعه دانشگاهي انتظار داريم با تفكر و ايده پردازي موثر به ايجاد پروژه هاي استراتژيك و زودبازده جهت عبور از اين دوره گذار سختي ها بپردازد. در اين ديدار اسماعيل فاتحي فر، رئيس دانشگاه صنعتي سهند تبريز به ارائه گزارشي از فعاليت هاي دانشگاه و بيان مسائل و دغدغه هاي موجود پرداخت.