تهیه کننده برادران لیلا: مدیران می‌خواستند با تنبیه ما دیگران هم متوجه و متنبه شوند
تهیه کننده برادران لیلا: مدیران می‌خواستند با تنبیه ما دیگران هم متوجه و متنبه شوند

تهیه کننده برادران لیلا: مدیران می‌خواستند با تنبیه ما دیگران هم متوجه و متنبه شوند🔹 حال پرسش من این است که چرا برای ما شرایط گفتگو فراهم نمی‌کنند و مکرر درخواست من و سعید روستایی را رد کردند؟🔹 آیا این جنجال‌ها کمک می کند تا مردم به سینماها بیایند؟ خواهش می‌کنم مردم را در نظر […]

تهیه کننده برادران لیلا: مدیران می‌خواستند با تنبیه ما دیگران هم متوجه و متنبه شوند🔹

حال پرسش من این است که چرا برای ما شرایط گفتگو فراهم نمی‌کنند و مکرر درخواست من و سعید روستایی را رد کردند؟🔹

آیا این جنجال‌ها کمک می کند تا مردم به سینماها بیایند؟ خواهش می‌کنم مردم را در نظر بگیرید. من اگر تخلف شخصی کرده‌ام باید پاسخگوی آن باشم ولی این فیلم برای مردم و درباره مشکلات امروزشان است. این جنجال‌ها باعث می‌شود تا رسانه‌های بیگانه سواستفاده کنند و در تیتر خبرها قرار دهند و بهتر است که از این ماجراها جلوگیری شود.