توئیت هیلاری کلینتون در حمایت از اعتراضات در ایران
توئیت هیلاری کلینتون در حمایت از اعتراضات در ایران

توئیت هیلاری کلینتون در حمایت از اعتراضات در ایران 🔹هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، در توییتی ضمن حمایت از اعتراضات در ایران نوشت: ایرانیان برای حقوق اولیه انسانی خود تظاهرات می‌کنند. آنان شایسته زندگی عاری از خشونت و ارعاب هستند. چشم جهان به شماست.

توئیت هیلاری کلینتون در حمایت از اعتراضات در ایران

🔹هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، در توییتی ضمن حمایت از اعتراضات در ایران نوشت: ایرانیان برای حقوق اولیه انسانی خود تظاهرات می‌کنند. آنان شایسته زندگی عاری از خشونت و ارعاب هستند. چشم جهان به شماست.