توافق سه کشور اروپایی برای ساخت خط لوله گاز جدید
توافق سه کشور اروپایی برای ساخت خط لوله گاز جدید

🔻توافق سه کشور اروپایی برای ساخت خط لوله گاز جدید  🔹سه کشور اروپایی اسپانیا، پرتغال و فرانسه اعلام کردند که برای ساخت یک خط لوله مبتنی بر دریا برای انتقال هیدروژن و گاز بین بارسلونا و مارسی به توافق رسیدند.

🔻توافق سه کشور اروپایی برای ساخت خط لوله گاز جدید

 🔹سه کشور اروپایی اسپانیا، پرتغال و فرانسه اعلام کردند که برای ساخت یک خط لوله مبتنی بر دریا برای انتقال هیدروژن و گاز بین بارسلونا و مارسی به توافق رسیدند.