توزیع دلار و یوروی تقلبی برای جذب طرفدار
توزیع دلار و یوروی تقلبی برای جذب طرفدار

🔻توزیع دلار و یوروی تقلبی برای جذب طرفدار 🔹فردی که در جریان اغتشاشات در کرج در حال توزیع دلار و یورو تقلبی برای جذب طرفدار بود توسط عوامل یگان ویژه دستگیر شد.

🔻توزیع دلار و یوروی تقلبی برای جذب طرفدار

🔹فردی که در جریان اغتشاشات در کرج در حال توزیع دلار و یورو تقلبی برای جذب طرفدار بود توسط عوامل یگان ویژه دستگیر شد.