توسط جمعیت هلال احمر میانه صورت گرفت؛برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم قرانی مرتبط با اصول هلال احمر
توسط جمعیت هلال احمر میانه صورت گرفت؛برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم قرانی مرتبط با اصول هلال احمر

بمناسبت روز بصیرت و میثاق با ولایت دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم قرآنی مرتبط با اصول و اهداف هلال احمر در شهرستان میانه برگزار شد.همزمان با هفته بصیرت و میثاق با ولایت دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم قرآنی مرتبط با اصول و اهداف هلال احمر در کانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر شهرستان میانه برگزار […]

بمناسبت روز بصیرت و میثاق با ولایت دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم قرآنی مرتبط با اصول و اهداف هلال احمر در شهرستان میانه برگزار شد.
همزمان با هفته بصیرت و میثاق با ولایت دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم قرآنی مرتبط با اصول و اهداف هلال احمر در کانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر شهرستان میانه برگزار شد.فرمانی سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان میانه هدف از برگزاری این دوره را افزایش آگاهی و بصیرت دانش آموزان عنوان کرد.