توسعه زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در مناطق مرزی اهتمام دولت است
توسعه زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در مناطق مرزی اهتمام دولت است

توسعه زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در مناطق مرزی اهتمام دولت است عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی:توسعه و پیشرفت مرز از طریق حضور مردم اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی اولویت دولت است. ▫️در این راستا یکی از دغدغه های ما اتمام طرح های نیمه تمامی است که از سال های قبل بازمانده است. ▫️دولت اعتقادی […]

توسعه زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در مناطق مرزی اهتمام دولت است

عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی:توسعه و پیشرفت مرز از طریق حضور مردم اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی اولویت دولت است.

▫️در این راستا یکی از دغدغه های ما اتمام طرح های نیمه تمامی است که از سال های قبل بازمانده است.

▫️دولت اعتقادی به کلنگ زنی طرح های جدید و افزایش طرح های نیمه تمام نداردو اگر لازم باشد ما هر سال چند بار به مناطق مختلف استان می رویم تا طرح نیمه تمام نماند.

▫️سیاست استفاده بهینه از آب و افزایش بهره وری در تولید کشاوررزی رویکرد دولت است و دولت مسوول تامین زیرساخت هاست و دولت در انجام آن کوتاهی نمی کند

▫️ارسباران نگین آذربایجان و خطه قهرمان پروری است که آبادی آن تابعی از صلابت مردم آن است، از سرمایه گذاران دعوت میکنم  تا برای آبادی مناطق مرزی مشارکت کنند.

▫️دولت سیزدهم صادق الوعد است، به فرماندار خداافرین تاکیدمیکنم مشکلات مردم را به جد دنبال و به موقع حل کند.

▫️در ۲ سال آینده همه طرح های نیمه تمام استان آذربایجان شرقی در حوزه آب تکمیل می شود