توسعه پایدار روستاها در گروه افزایش رفاه روستاییان است
توسعه پایدار روستاها در گروه افزایش رفاه روستاییان است

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی: توسعه پایدار روستاها در گروه افزایش رفاه روستاییان است تایسیز نیوز – مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی توسعه پایدار روستایی را در گرو ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای سطح زندگی و افزایش رفاه روستاییان دانست. حجت اله سروری در جلسه کمیته تصویب وبازنگری […]

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی:

توسعه پایدار روستاها در گروه افزایش رفاه روستاییان است

توسعه پایدار روستاها در گروه افزایش رفاه روستاییان است

تایسیز نیوز – مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی توسعه پایدار روستایی را در گرو ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای سطح زندگی و افزایش رفاه روستاییان دانست.

حجت اله سروری در جلسه کمیته تصویب وبازنگری طرح هادی روستاهای شهرستان اسکو،سراب وبستان آباد گفت: همه برنامه ریزی‌های انجام شده برای روستاها باید یک مقصد مشخص و واحد داشته باشد تا با تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط، توسعه پایدار روستا محقق شود.

وی با اشاره به اینکه شغل کشاورزی به عنوان اساس کار روستاییان مد نظر است تاکید کرد: تحقیقات میدانی کارشناسان بنیاد مسکن و مهندسان ذی صلاح در جلسات کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته و آیتم‌هایی از جمله شغل، معیشت، ساختار اجتماعی و فرهنگی روستاها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی افزود: به منظور توسعه پایدار و همه جانبه روستاها، تلاش می‌شود زمین‌های کشاورزی و باغی روستاییان حفظ شده و توسعه مسکونی روستا شغل ومعیشت مردم را تحت تاثیر قرار ندهد.

سروری با یادآوری اینکه در کنار همه این ملاحظات، تامین زمین برای قشر جوان با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود، گفت: بنیاد مسکن با توافقی که با صاحبان زمین انجام می‌دهد، بخشی از زمین‌های الحاق شده به روستا را برای ساخت مسکن در اختیار جوانان قرار می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، وی تصریح کرد: تلاش می شود در کنار تامین زمین مسکن، چرخه اقتصادی روستا نیز حفظ شود تا روستاییان بتوانند معیشت خود را داشته و مجبور به ترک روستا و مهاجرت نشوند.