توصیه اردوغان به مردم ترکیه به دلیل تورم افسارگسیخته: صبور باشید
توصیه اردوغان به مردم ترکیه به دلیل تورم افسارگسیخته: صبور باشید

توصیه اردوغان به مردم ترکیه به دلیل تورم افسارگسیخته: صبور باشید🔹 در حالی‌که تورم سرسام‌آور در ترکیه به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته رسیده است، رئیس جمهور ترکیه به شهروندان این کشور توصیه کرد صبر و شکیبایی به خرج دهند.

توصیه اردوغان به مردم ترکیه به دلیل تورم افسارگسیخته: صبور باشید🔹

در حالی‌که تورم سرسام‌آور در ترکیه به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته رسیده است، رئیس جمهور ترکیه به شهروندان این کشور توصیه کرد صبر و شکیبایی به خرج دهند.