توصیه به دولت روحانی برای آموزش تدبیر و امید از سران آذربایجان !
توصیه به دولت روحانی برای آموزش تدبیر و امید از سران آذربایجان !

توصیه به دولت روحانی برای آموزش تدبیر و امید از سران آذربایجان ! مهدی حافظ زاده جمهوری آذربایجان پس از سال ها اراضی اشغال شده اش را از ارمنستان غاصب هر چند با جنگ ولی مقتدرانه پس گرفت .این درحالیست که همین کشور همچون دیگر کشورها درگیر مهار ویروس کروناست و بالطبع باید دو عامل […]

توصیه به دولت روحانی برای آموزش تدبیر و امید از سران آذربایجان !

مهدی حافظ زاده

جمهوری آذربایجان پس از سال ها اراضی اشغال شده اش را از ارمنستان غاصب هر چند با جنگ ولی مقتدرانه پس گرفت .
این درحالیست که همین کشور همچون دیگر کشورها درگیر مهار ویروس کروناست و بالطبع باید دو عامل جنگ و بیماری کرونا باعث بروز مشکلات روحی و روانی و از همه مهمتر گرانی کالاهای اساسی در آذربایحان می شد که با تدبیر و البته همدلی ملت و دولتشان چنین اتفافی نیفتاد که هیچ شاهد روحیه بالای هر آذربایجانی در این روزها هستیم .

ای کاش مسئولین شریف کشورمان که ادعا دارند در دو جنگ اقتصادی و کرونایی هستند کمی از رجال کشور دوست و همسایه مان تدبیر یاد بگیرند و ببینند چگونه در شرایط سخت اجازه نداده اند ملتشان روحیه خود را حفظ کنند .